Στις 2/10/1959, ο καθηγητής Ξενοφών Ζολώτας ενώπιον συνέδρων της Διεθνούς Τραπέζης Ανασυγκροτήσεως και Αναπτύξεως στην Ουάσιγκτον, εκφώνησε τη δεύτερη ομιλία του σε αγγλική υποτίθεται γλώσσα, αλλά με εξαίρεση λίγων συνδέσμων, άρθρων και προθέσεων σε γλώσσα ελληνική! (η πρώτη ομιλία είχε πραγματοποιηθεί στις 26/9/1957)

Kyrie It is Zeus’

anathema on our epoch and the heresy of our economic method and policies that we should agonize between the Skylla of numismatic plethora and the Charybdis of economic anaemia. It is not my idiosyncracy to be ironic or sarcastic but my diagnosis would be that politicians are rather cryptoplethorists. Although they emphatically stigmatize numismatic plethora, they energize in through their tactics an practices. Our policies should be based more on economic and less on political criteria.  Our gnomon has to be a metron between economi strategic and philanthropic scopes  In an epoch characterized by monopolies, oligopolies, monpsonies, monopolistic antagonism and polymorphous inelasticities, our policies have to be more orthological, but this should not be metamorphosed into plethorophobia, which in endemic among academic economists. Numismatic symmetry should not antagonize economic acme. A greater harmonization between the practices of the economic and numismatic archons is basic. Parallel to this we have to synchronize and harmonize more and more our economic and numismatic policies panethnically. These scopes ara more practicable now, when the prognostics of the political and economic barometer an halcyonic. The history of our didimus organization on this sphere has been didactic and their gnostic practices will always be a tonic to the polyonymous and idiomorphous ethnical economies. The genesis of the programmed organization will dynamize these policies. Therefore, I sympathize, although not without citicism one or two themes with the apostles an the hierarchy of our organs in their zeal to program orthodox economic and numismatic policies. I apologize for having tyranized you with my Hellenic phraseology. In my epilogue I emphasize my eulogy to the philoxenous autochtons of this cosmopolitan metropolis and my enconium to you Kyrie, the stenographers

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.