Σκοπός της καρτέλας

Η συγκεκριμένη καρτέλα θα εμπλουτίζεται με εκπαιδευτικά βίντεο, κατηγοριοποιημένα  σε  θεματικές,  με  σκοπό   μια  ολιστική  ενημέρωση  των  μαθητών,  των  γονέων  αλλά και των συναδέλφων εκπαιδευτικών για τις διαφορετικές πτυχές που απαρτίζουν το  φαινόμενο  της ενδοσχολικής βίας.  Θα  περιλαμβάνονται  επίσης,  δραστηριότητες μελέτης περιπτώσεων,  με  σκοπό  την  ενίσχυση  της  κριτικής   τους   σκέψης   για   τη   διαχείριση   περιστατικών   bullying και θα αξιοποιούνται ως δραστηριότητες εμπέδωσης των εκπαιδευτικών βίντεο που θα αναρτώνται ανά 15 μέρες. Ο κάθε μαθητής,  θα  δύναται  να  αναρτά  ανώνυμα  τους προβληματισμούς του ή ακόμα και προσωπικές ενδείξεις και υποψίες για περιστατικά εκφοβισμού εντός σχολείου  που  συμβαίνουν  στον  ίδιο   ή   ακόμα   και   σε   συμμαθητές   του σε ξεχωριστό ψηφιακό χώρο. Απώτερος σκοπός είναι η πρόληψη παρόμοιων φαινομένων στη σχολική κοινότητα, η ενημέρωση και η υιοθέτηση υπεύθυνης στάσης από όλους.

Σύνδεσμοι εκπαιδευτικών βίντεο για τον ενδοσχολικό εκφοβισμό (Μέρος 1ο)

Στους παρακάτω συνδέσμους, οι θεματικές που αξιολογούνται είναι :

Link 1 : Ενδοσχολική βία και εκφοβισμός

Link 2 : Ορισμός της βίας και του εκφοβισμού

Link 3 : Βία, πείραγμα ή εκφοβισμός ;

1η Μελέτη περίπτωσης ενδοσχολικού εκφοβισμού

Ο Μ μαθητής της Δ΄τάξης ξεκίνησε αργότερα απο τα υπόλοιπα παιδιά τη φοίτηση του στο Ελληνικό Σχολείο του Λονδίνου. Από τη στιγμή που ήρθε στη τάξη δε κατάφερε να εγκλιματιστεί στο νέο περιβάλλον και οι συμμαθητές του δείχνουν καθαρά ότι δεν έχουν καθόλου τη διάθεση να τον αποδεχτούν. Είναι πάντα μόνος στα διαλείμματα, και τόσο μέσα στη τάξη όσο και στο μάθημα της γυμναστικής τα παιδιά αρνούνται να τον δεχτούν στη ομάδα τους με τη δικαιολογία ότι δεν είναι καλός, δεν ξέρει να παίζει και γενικά τους ενοχλεί!!!

Ακόμη και όταν κάποια από τα παιδιά της τάξης του προσπάθησαν κάποια στιγμή να τον προσεγγίσουν, υπήρχαν κάποιοι μαθητές που τους επηρρέαζαν αρνητικά. Ο Μ βιώνει σχεδόν καθημερινά τον χλευασμό και την απομόνωση. Δεν έχει φίλους, όμως παρουσιάζει χαμηλή αυτοεκτίμηση. Αρχικά, παρουσίασε σωματικά συμπτώματα (πονοκεφάλους-ζαλάδες-κοιλιακους πόνους- στηθάγχη) και στη συνέχεια, άρνηση να συνεχίσει το σχολείο και μεγάλα διαστήματα ‘αδικαιολόγητης’ απουσίας από τα μαθήματα.

Το συγκεκριμένο περιστατικό βίας ΔΕΝ αναφέρθηκε επίσημα στο δάσκαλο ή στη Διεύθυνση του Σχολείου, ούτε απο τον μαθητή, ούτε απο το οικογενειακό του περιβάλλον.

1) Θεωρείτε ότι πρόκειται για περίπτωση ενδοσχολικού εκφοβισμού;

2) Ποια από τα κριτήρια που οριοθετούν τον εκφοβισμό εντοπίζετε και σε ποιά σημεία της περιγραφής;

Μπορείτε να δημοσιεύετε ανώνυμα τις απαντήσεις σας εδώ

Σύνδεσμοι εκπαιδευτικών βίντεο για τον ενδοσχολικό εκφοβισμό (Μέρος 2ο)

Στους παρακάτω συνδέσμους, οι θεματικές που αξιολογούνται είναι :

Link 1 : Μορφές βίας και εκφοβισμού

Link 2 : Παράδειγμα μορφών εκφοβισμού

2η Μελέτη περίπτωσης ενδοσχολικού εκφοβισμού

Στην προηγούμενη ενότητα γνωρίσαμε, ότι η ενδοσχολική βία και ο εκφοβισμός εκδηλώνονται με διάφορες μορφές, είτε άμεσες, οι οποίες γίνονται εύκολα αντιληπτές από κάποιον, είτε έμμεσες οι οποίες δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές, είτε ακόμα και με συνδυασμό τους.

Παρακολουθήστε το επόμενο βίντεο και καταγράψτε, στο χώρο συζητήσεων αυτής της σελίδας, τις μορφές εκφοβισμού που εντοπίσατε

Μπορείτε να δημοσιεύετε ανώνυμα τις απαντήσεις σας εδώ

Σύνδεσμοι εκπαιδευτικών βίντεο για τον ενδοσχολικό εκφοβισμό (Μέρος 3ο)

Στους παρακάτω συνδέσμους, οι θεματικές που αξιολογούνται είναι :

Link 1 : Οι  ρόλοι  στο  σχολικό  εκφοβισμό

Link 2 : Παράδειγμα  εκφοβιστικής  συμπεριφοράς  και  ρόλων

3η Μελέτη περίπτωσης ενδοσχολικού εκφοβισμού

Παρακολουθήστε το επόμενο βίντεο  και  απαντήστε

ΔΕΣ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ

1.Για ποιο λόγο θεωρείτε οτι επιλέχθηκε ως θύμα η συγκεκριμένη μαθήτρια;

2.Ποιες φαίνονται να είναι οι συνέπειες του εκφοβισμού για το θύμα;

3. Ποιες μπορεί, ενδεχομένως, να είναι οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις τόσο στο θύμα όσο και στους θύτες https://www.youtube.com/embed/Fjk7eAYNW28?feature=oembed

Μπορείτε να δημοσιεύετε ανώνυμα τις απαντήσεις σας εδώ

Σύνδεσμοι εκπαιδευτικών βίντεο για τον ενδοσχολικό εκφοβισμό (Μέρος 4ο)

Στους παρακάτω συνδέσμους, οι θεματικές που αξιολογούνται είναι :

Link 1 : Χαρακτηριστικά και επιπτώσεις του εκφοβισμού για τα θύματα

Link 2 : Χαρακτηριστικά και επιπτώσεις για τα θύματα και τους παρατηρητές

4η Μελέτη περίπτωσης ενδοσχολικού εκφοβισμού

Τα περιστατικά βίας και εκφοβισμού επιφέρουν σημαντικότατες αρνητικές συνέπειες σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, αλλά και στο σχολείο.

Έχετε υπόψη σας κάποιο περιστατικό  βίας και εκφοβισμού που συνέβη στο σχολείο σας;

Περιγράψτε το στο χώρο συζήτησης αυτής της σελίδας, αναφέροντας τα συναισθήματα των εμπλεκόμενων μερών και τις επιπτώσεις που είχε σ’ αυτά, αλλά και στην ευρύτερη λειτουργία του σχολείου.

Μπορείτε να δημοσιεύετε ανώνυμα τις απαντήσεις σας εδώ