1. ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΚΟΙΝΟΣ ΔΙΑΙΡΕΤΗΣ

  1. Πώς βρίσκουμε το Μ.Κ.Δ. 1ος τρόπος
  2. Πώς βρίσκουμε το Μ.Κ.Δ. 2ος τρόπος

  3. Μ.Κ.Δ. και Ε.Κ. Π.

  4. Παιχνίδι για το Μ.Κ. Δ. ή το Ε.Κ.Π.

  5. Ασκήσεις-Θεωρία

2. Κριτήρια διαιρετότητας

3. ΠΡΩΤΟΙ & ΣΥΝΘΕΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

4. ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ


Ένας σύνθετος αριθμός μπορεί να εκφραστεί και ως γινόμενο πρώτων αριθμών (γινόμενο πρώτων παραγόντων).

Π.χ. 24= 2*2*2*3             60=2*2*3*5

Μπορούμε να αναλύσουμε ένα σύνθετο αριθμό σε γινόμενο πρώτων παραγόντων με δύο τρόπους:

Α. με δεντροδιαγράμματα

Β. με διαδοχικές διαιρέσεις

ΜΕ ΔΕΝΤΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΜΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΔΙΑΙΡΕΣΕΙΣ

Image result for Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ

5. Πολλαπλάσια ενός αριθμού – Ε.Κ.Π

6. ΚΛΑΣΜΑΤΑ ΟΜΩΝΥΜΑ ΚΑΙ ΕΤΕΡΩΝΥΜΑ

7. ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΚΛΑΣΜΑΤΩΝ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

8. ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου

Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι ο διαιρετέος ή ο διαιρέτης

9. ΛΟΓΟΙ- ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

Λόγος Δύο Μεγεθών

Αναλογίες

Ανάλογα ποσά

10. ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ & ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ